Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.
Przedmiot i zakres działania Instytutu:
Przedmiotem działalności Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest:
1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego
2. prowadzenie działalności leczniczo – usługowej w zakresie neurologii, neurochirurgii, psychiatrii i nauk pokrewnych,
3. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
4. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki

Struktura organizacyjna Instytutu:
• Kliniki prowadzące działalność naukową i leczniczą z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (I Klinika Psychiatryczna, II Klinika Psychiatryczna, III Klinika Psychiatryczna, Klinika Nerwic, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Sądowej, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Zespół Psychiatrycznych Poradni Specjalistycznych.
• Kliniki prowadzące działalność naukową i leczniczą z zakresu neurologicznej opieki zdrowotnej (I Klinika Neurologiczna, II Klinika Neurologiczna, Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych, Klinika Neurochirurgii).
• W strukturach organizacyjnych znajdują się również wyspecjalizowane zakłady: Zakład Radiologii, Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Zakład Genetyki, Zakład Neuropatologii, Zakład Neurochemii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Zakład Zdrowia Publicznego.

Priorytetowe kierunki badań naukowych IPiN:
1. Badania nad nowymi metodami diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych.
2. Badania markerów chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych
3. Badania epidemiologiczne, prowadzenie rejestrów chorych w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnień, chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych mózgu
4. Badania nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami układu nerwowego z kręgu neurologii i psychiatrii – z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych.
5. Program wdrażania nowoczesnych form rehabilitacji medycznej w chorobach neurologicznych i psychicznych.
6. Neuroprzekaźnikowe i molekularne podstawy procesów motywacyjnych związanych z działaniem środków uzależniających.
7. Neurobiologiczne mechanizmy padaczki i zaburzeń snu
8. Monitorowanie wdrażania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego.
9. Monitorowanie działalności psychiatrycznej opieki zdrowotnej

W Instytucie obserwujemy stale rosnąca aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i międzynarodowych.
Granty międzynarodowe realizowane w IPiN w latach 2005-2012
• 11 projektów w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
• 24 projekty w ramach innych Programów Unii Europejskiej
• 10 projektów w ramach innych programów międzynarodowych
• 12 klinicznych badań międzynarodowych
Granty krajowe realizowane w IPiN w latach 2005-2012
• 66 grantów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

Działalność szkoleniowa i edukacyjna
W Instytucie istnieje Europejskie Centrum Edukacji, które organizuje konferencje międzynarodowe oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej

Działalność wydawnicza
Instytut wydaje dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym:
• Postępy Psychiatrii i Neurologii
• Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
• Alkoholizm i Narkomania

Web Design BangladeshBangladesh Online Market