Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


RADA NAUKOWA
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
(kadencja 2017-2021)

1. Prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
2. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
3. Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
4. Dr hab. n. med. Jan Bembenek
5. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
6. Dr n. med. Anna Bochyńska
7. Dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
8. Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
9. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
10. Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
11. Dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
12. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
13. Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
14. Prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
15. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
16. Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
17. Prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
18. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
19. Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
20. Dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
21. Dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
22. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
23. Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
24. Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
25. Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
26. Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski Prof. US
27. Dr hab. n. med. Robert Pudlo
28. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
29. Dr hab. n. med. Barbara Remberk
30. Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
31. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
32. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
33. Prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
34. Dr n. med. Tomasz Stępień
35. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
36. Dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
37. Dr hab. n. hum. Jan Tylka
38. Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
39. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
40. Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
41. Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Naczelny IPiN
42. Dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
43. Dr hab. n. med. Piotr Świtaj – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
44. Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski – przedstawiciel MNiSW

 

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
(kadencja 2017 – 2021)
PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień
KOMISJE RADY NAUKOWEJ
Komisja Nauki
Koordynator:
prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 5. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 6. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji
Koordynator:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 3. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 4. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej
Koordynator:
prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 2. dr n. med. Wojciech Czepiel
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Komisja Regulaminowa
Koordynator:
dr n. med. Tomasz Stępień
Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 3. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 4. prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich
Koordynator:
dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz (od 6-02-2020)
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 3. prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 6. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 7. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 8. dr hab. n. hum. Jan Tylka
 9. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 10. prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich (lista rezerwowa)
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 2. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 3. dr hab. n. med. Janusz Heitzman Prof. IPiN
 4. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 5. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
 6. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 9. dr hab. n. hum. Maryla Sawicka
Komisja ds. studiów doktoranckich
Koordynator:
dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska –Jastrzębska
 3. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 4. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 5. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesora oraz profesora IPiN
Koordynator:
prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 3. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 4. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

 

Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych
Koordynator:
dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. dr n. med. Anna Bochyńska
 3. dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 4. dr n. med. Tomasz Stępień
Rzecznik Dyscyplinarny

dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski (od 6-02-2020)

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market